Llinatge Drukpa

El llinatge Drukpa és un dels que es van desenvolupar dins de la tradició del budisme de l’Himàlaia. Té milions de seguidors a les regions de l’Himàlaia i a tot el món. El seu objectiu és promoure l’harmonia universal i la pau interior integrant els principis espirituals de l’amor i l’apreciació en la vida de cada dia. La seva activitat inclou el fomentar la igualtat de gènere dins de les institucions monàstiques, establir institucions educatives, clíniques i centres de meditació, i preservar el patrimoni cultural a l’Himàlaia.

El gloriós “Llinatge blanc del significat últim” es va originar des del Buda primordial Vajradhara, de qui Tilopa va obtenir el ple despertar. Una transmissió ininterrompuda de mestre a deixeble, ha permès mantenir el llinatge Drukpa pur fins avui a través de la devoció indefectible.

Després de Tilopa, van seguir successivament Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, Phagmo Drupa, Lingchen Repa i Tsangpa Gyare, el primer Gyalwang Drukpa.

Arbre de refugiEl llinatge va adquirir el nom Drukpa al segle XII quan, adoptant la forma humana, Avalokiteshvara – el Gran Senyor de la Compassió Universal – es va manifestar al Tibet com a deixeble destacat del Mahasiddha Lingchen Repa. Aquest ser sublim es deia Drogön Tsangpa Gyare, que significa: Drogön – el Protector dels Éssers; Tsang – nascut a la terra de Tsang; Gya – del clan noble d’origen xinès (gya); Re – iogui vestit amb cotó.

Drogön Tsangpa Gyare Yeshe Dorje va néixer a 1161 a Nyangto Shulay, província de Tsang, al Tibet, envoltat de senyals miraculoses i presagis benaurats. Després del seu naixement, alguns siddhes (persones amb grans realitzacions espirituals) d’aquell moment van reconèixer a Tsangpa Gyare i el van prendre a càrrec seu. El jove Tsangpa Gyare va ser deixeble de Linchen Repa i es va convertir en un mestre realitzat.

Quan Tsangpa Gyare viatjava buscant un lloc per establir un gran centre monàstic en un lloc adient per a la pràctica espiritual, ell i els seus seguidors van arribar a Namgyi-phu, llavors nou dracs (més tard es va dir que eren la manifestació de nou mahasiddhes provinents de l’Índia) es van elevar de la terra i es van remuntar sobre els seus caps rugint com a trons, alhora que miraculosament plovia flors.

D’aquesta manera, el llinatge va ser conegut com el llinatge del Drac (Druk significa “drac” en tibetà). El monestir que es va establir allí, Druk Sewa Jangchub Ling (El Lloc del Despertar del Més Gran Llinatge del Drac), va romandre com el monestir principal de l’ordre Drukpa per un llarg temps, i el lloc va ser conegut com “Nam Druk”, que de manera literal significa “Drac del Cel” en commemoració de l’aparició benaurada dels nou dracs.

Gràcies als seus èxits espirituals, el 1er. Gyalwang Drukpa va ser conegut com Druk Tamchay Khyenpa, el Drac Omniscient, i de manera reverencial va ser anomenat “Je Drukpa” (Senyor Amo de Dracs) o “Drukchen” (el Gran Drac).

DrogönTsangpa Gyare, I Gyalwang Drukpa

Tsangpa Gyare va ser un mestre famós, a les seves ensenyances assistiren fins a 50,000 persones. Es diu que va tenir 88,000 seguidors notables, dels quals 28,000 van ser ioguis il·luminats. La seva orde es va fer famosa per la puresa, simplicitat i ascetisme dels seus seguidors i per la profunditat de les seves ensenyances espirituals.

Entre els milers de deixebles de Tsangpa Gyare, els principals van expandir les ensenyances Drukpa:

Gyalwa Gotsangpa: pel Tibet Occidental, Ladakh i el Nepal

Dharma Sengue, nebot de Tsangpa Gyare: pel Tibet Central

Gyalwa Lorepa: pel Tibet Oriental, Sikkim i Buthan.

Una profecia de Vajra Varahi a Tsangpa Gyare diu: “El teu ensenyament s’expandirà tant com pugui volar un voltor durant 18 dies”. Així doncs, el llinatge es va expandir pel Tibet, Ladakh, Nord de l’Índia, el Nepal i Buthan i és conegut pels nombrosos ioguis que van arribar a la il·luminació.

El gran nombre de practicants i la influència de les seves pràctiques van fer que s’estengués un proverbi pels Himàlaies:

 

“La meitat de la gent és Drukpa,

la meitat dels Drukpa són ioguis

i la meitat dels ioguis són éssers il·luminats ”

 

Després del primer Gyalwang Drukpa s’han succeït diferents reencarnacions fins arribar a l’actual que n’és la dotzena.

El I Gyalwang Drukpa, Tsangpa Gyare, va profetitzar que després d’ell se succeirien nou grans mestres de nom Sengue i va declarar que durant aquest temps ell estaria al regne pur de Akanishta, i que després tornaria a aquest món. Va deixar el seu cos en 1211. Durant aquest temps es van succeir: Sangye Önchen Repa, Shönnu Sengue, Nyima Sengue, Dordje Lingpa, Pökyapa, Chusumpa, Jamyang Kunga Sengue, Benza Ratna, Jamyang Sengue Lodrö, Khyentse Togden, Jamyang Yeshe, Lodrö Chogden, Sherab Zangpo, Trülshik Namkhe Neldjor

El II Gyalwang Drukpa, Wangpo Kunga Peljor (1428-1476), va rebre dels ngogpa la corona i els 6 ioges de Naropa. Els seus deixebles principals van ser; Thangtong Gyelpo i els tres “bojos divins”: Drukpa Kunley, Ü Nyon i Tsang Nyon.

Künkhyen Pema Karpo IV Gyalwang DrukpaGyalwa namsumXII Gyalwang Drukpa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El III Gyalwang Drukpa va ser Jamyang Chökyi Dragpa (Chödrak) (1478 -1523), el va succeir Sherab Gyamtso.

El IV Gyalwang Drukpa va ser Künkhyen Mipham Pema Karpo (1527-1592). Va tenir dos deixebles principals: Pagsam Wangpo (V Gyalwang Drukpa) i Ngawang Namgyal que va anar a Buthan, on els ensenyaments Drukpa es van convertir en religió oficial i el país va adoptar el nom de Druk Yul (País del Drac). Els seus deixebles principals van ser: Yongdzin Ngawang Zangpo i Sempa Rinchen Pelsang

 

El V Gyalwang Drukpa, Pagsam Wangpo (1593-1641) juntament amb el rei de Ladakh va fundar el monestir de Hemis a Ladakh, Índia. Els seus deixebles principals van ser; Chagdor Norbu Yabse i Rangrig Rechen

El VI Gyalwang Drukpa va ser Mipham Wangpo (1641-1717). Els seus deixebles van ser Jamyang Trinle Rabten i Avadutipa Tsewang Norbu.

El VII Gyalwang Drukpa va ser Kargyü Trinle Shingta (1718-1766), el seu deixeble, Trinle Yarpel

El VIII Gyalwang Drukpa va ser Künzik Chökyi Nangwa (Chönang) (1768-1822).

El IX Gyalwang Drukpa va ser Jigme Mingyur Wangyi Gyelpo (1884-1930) i els seus deixebles van ser: Mipham Tenpe Nyima, Ngedön Chökyi Gyamtso, Jampel Shedja Künkhyen i Shakya Shri, Guru arrel del X Gyalwang Drukpa.

El X Gyalwang Drukpa, Mipham Chökyi Wangpo (Chöwang), va tenir un fill que va ser Shedrub Chökyi Nyinje (Kyabje Thuksey Rinpoche), nét del gran iogui Shakya Shri. Els seus deixebles van ser: Gyalse Phagchog Dorje i Ngawang Pema Chögyel

El XI Gyalwang Drukpa, Tenzin Khyenrab Gueleg Wangpo (1931-1960), va sortir del Tibet el 1959 amb Kyabje Thuksey Rinpoche, que va ser el seu deixeble.

El XII Gyalwang Drukpa, Jigme Pema Wangchen, l’actual sostenidor del llinatge.