Accions Escola Drukpa Medi Ambient

29 – juny – 2024 Presentació accions defensa medi ambient de l’escola Drukpa. 11:30 – Centre Drukpa.

Aquesta activitat, a càrrec de Jigme Kyidzom, forma part del projecte “Meditació en acció i defensa del medi ambient” que es desenvolupa en dues parts, la primera de gener a juliol. La segona de setembre a desembre.

Davant la situació d’emergència en la qual ens trobem, és important veure com ens podem implicar, actuar, en el respecte i defensa del medi ambient seguint l’ensenyament de Buda.

Amb la conferència i ensenyaments de Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche, el 19-21 gener 2024, es va introduir i va centrar el tema, què i com fer respecte a la protecció del medi ambient.

Amb l’activitat “Conèixer la flora mediterrània i fauna associada”, a càrrec de Jigme Yönten, els dies 2 de març i 20 d’abril, ens vam aproximar al coneixement i reconeixement del medi en el qual vivim.

Després amb Lama Jigme Yeshe, els dies 10 i 11 de maig, a través de la meditació, es va aprofundir l’experiència.

Ara, el dia 29 de juny es farà una presentació de les activitats que duu a terme l’escola Drukpa en defensa del medi ambient mitjançant l’organització humanitària Live to Love.

Live to Love, fundada el 2009, és una organització laica, sense ànim de lucre que s’implica en activitats humanitàries i ecològiques a nivell mundial que combina una tradició filosòfica espiritual amb respostes contemporànies per trobar solucions als diferents problemes que es plantegen actualment en el terreny educatiu, salut, medi ambient, etc.

Els projectes relacionats amb la defensa del medi ambient es dirigeixen a educar les comunitats locals en la importància de preservar la natura, i ajudar-los a gestionar l’aigua i altres recursos naturals així com reduir la producció de residus.

Les accions inclouen plantacions d”arbres, mantenir netes les aigües de les glaceres de l’Himàlaia que asseguren l’accés a l’aigua potable a tots els milers de milions d’éssers que depenen d’aquest sistema fluvial, pelegrinatges a peu o amb bicicleta amb l’objectiu de fer campanyes per sensibilitzar i conscienciar les diferents comunitats de la necessitat de la protecció del medi ambient.

Les conegudes com a monges Drukpa del Kung Fu, es troben a la primera línea d’aquestes accions.

Dia: 29 de juny 2024

Lloc: Centre Drukpa Barcelona. Passeig de Sant Joan 172, 1-1.

Aportació suggerida: 10€

Inscripció: https://forms.gle/iJFuQDNCGT1d6Wn6A

Info: drukpa.barcelona@gmail.com